JAK NA TO?

 

 

Chceš řidičák na vozidlo skupiny B, B+E, C, C+E, ?

S řidičským oprávněním skupiny B, můžeš řídit tyto vozidla.
Díval/a jsi se na ceník a vyhovuje Ti vozidlo, se kterým by ses učil/a jezdit?
Pak si stáhni a vytiskni žádost o řidičské oprávnění v některém z uvedených formátů a posudek o zdravotní způsobilosti.
Oba tiskopisy vyplň, u místa trvalého bydliště uveď číslo popisné i orientační (jsou obě uvedeny na zadní straně občanského průkazu) a nezapomeň na PSČ.
Je-li ti méně jak 18 let, nech si žádost podepsat zákonným zástupcem.
Pak navštiv svého praktického (obvodního) lékaře a nech si udělat zdravotní prohlídku k řízení vozidel dané skupiny a budeš-li způsobilý, zavolej na telefonní číslo 607 205 203 a domluv se na termínu zahájení kurzu.
A můžeme začít!

Nemáš možnost si formuláře vytisknout? Nevadí. Vyplň formulář žádost o řidičské oprávnění a odešli na radim.kvasnica@raa-seal.cz.  Zavolej na 607 205 203 a domluv se, jak si můžeš vytištěnou žádost vyzvednout. Pak navštiv svého praktického (obvodního) lékaře a nech si udělat zdravotní prohlídku k řízení vozidel dané skupiny a budeš-li způsobilý, zavolej na telefonní číslo 607 205 203 a domluv se na termínu zahájení kurzu.

Dosáhl jsi 12-ti trestných bodů, a nebo jsi jiným způsobem přišel/a o řidičský průkaz a právě ti končí doba, na kterou jsi měl/a zákaz řízení?

Dosáhl/a jsi 12-i bodů? A nebo jsi jiným způsobem přišel/a o řidičský průkaz a právě ti končí doba, na kterou ti byl ŘP zadržen?
Díval/a jsi se na ceník a vyhovuje Ti vozidlo, se kterým bys jezdil/a v kurzu?
Pak si stáhni a vytiskni žádost o vrácení řidičského oprávnění.
Tiskopis vyplň, u místa trvalého bydliště uveď číslo popisné i orientační (jsou obě uvedeny na zadní straně občanského průkazu a nezapomeň na PSČ.
Zavolej na kontaktní číslo 607 205 203 a domluv se na termínu zahájení kurzu. Ale pozor, může začít nejdříve den po vypršení doby, na kterou ti byl ŘP odebrán.

Nemáš možnost si formulář vytisknout? Nevadí.
Vyplň formulář žádost o vrácení řidičského oprávnění a odešli na radim.kvasnica@raa-seal.cz.
Zavolej na kontaktní číslo 607 205 203 a domluv se jak si můžeš vytištěnou žádost vyzvednout.
Tiskopis vyplň, u místa trvalého bydliště uveď číslo popisné i orientační (jsou obě uvedeny na zadní straně občanského průkazu a nezapomeň na PSČ.
Zavolej na kontaktní číslo 607 205 203 a domluv se na termínu zahájení kurzu.
A můžeme začít!

Jezdíte s vozidlem skupiny „B“ služebně? Používáte ho k podnikání? Máte zaměstnance, kteří jezdí pro Vaši firmu s vozidly skupiny „B“? Pak je tu Školení řidičů-referentů.

Školení řidičů-referentů je prováděno na základě zákona 262/2006 Sb., tedy Zákoníku práce.
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, a například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst.2 ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".
Pokud se týká periodicity, by školení mělo probíhat 1x ročně. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno

Zavolejte na kontaktní číslo 607 205 203 a domluvte si termín školení a nebo odešlete objednávku na radim.kvasnica@raa-seal.cz, kde uvedete i počet žadatelů a předpokládané místo školení. Tato bude zpracována a následně Vám dojde její potvrzení.
A můžeme začít!

Žádosti o řidičské oprávnění: 

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel: 
TOPlist
Webdesign by LuKe46 , 2009